Teacher Courses

Sinh Trắc Vân Tay Nâng Cao
Nâng cao
4 Bài
Khởi Động Kinh Doanh
Mới bắt đầu
1 Bài
120 phút
Khởi Động Kinh Doanh
Mới bắt đầu
1 Bài
45 phút
Đặc Biệt
Miễn phí
Khởi Động Kinh Doanh
Mới bắt đầu
1 Bài
112 phút
Đặc Biệt
Miễn phí
Nội Dung - Ý Nghĩa - Giá Trị Sinh Trắc Vân Tay
Nâng cao
1 Bài
90 phút
Đặc Biệt
Miễn phí
Những Lưu Ý Trong Tư Vấn Sinh Trắc Vân Tay
Nâng cao
1 Bài
15 phút
Sinh Trắc Vân Tay Nâng Cao
Nâng cao
2 Bài
150 phút
Đặc Biệt
Miễn phí
Phương Pháp Học Tập VAK
Nâng cao
1 Bài
45 phút
Đặc Biệt
Miễn phí
Góc ATD
Nâng cao
1 Bài
10 phút
Đặc Biệt
Miễn phí
Chỉ Số TFRC
Nâng cao
1 Bài
30 phút
Đặc Biệt
Miễn phí
8 Loại Hình Thông Minh
Nâng cao
6 Bài
90 phút
Đặc Biệt
Miễn phí
5 Thùy Não Bộ
Nâng cao
2 Bài
30 phút
Đánh giá kết quả học Online

Nhằm xác nâng cao trình độ và chất lượng chuyên viên tư vấn.
Các anh chị vui lòng làm bài test tương ứng với phần mình đã học.
Thân mến!