Tính Cách Bẩm Sinh Theo Các Chủng Vân Tay Cơ Bản

Tính cách bẩm sinh theo các chủng vân tay cơ bản

1
Tính Cách Chủng Vân Tay Ws/Wt
03 phút
2
Tính Cách Chủng Vân Tay We
09 phút
3
Tính Cách Chủng Vân Tay Wp
05 phút
4
Tính Cách Chủng Vân Tay Wd
04 phút
5
Tính Cách Chủng Vân Tay Wi
05 phút
6
Tính Cách Chủng Vân Tay Wx
02 phút
7
Tính Cách Chủng Vân Tay Ulnar
05 phút
8
Tính Cách Chủng Vân Tay Radial
08 phút
9
Tính Cách Chủng Vân Tay As/At
11 phút
Lưu vào mục yêu thích
Điều Kiện Học
  • Tại sao phải hoàn thành các khóa điều kiện?
Đã ghi danh: 76 Học viên
Thời lượng: 01 giờ
Bài giảng: 9
Video: 52 phút
Cấp độ: Mới bắt đầu

Lưu trữ

Giờ học

Monday 8:30 sáng - 6.00 chiều
Tuesday 8:30 sáng - 6.00 chiều
Wednesday 8:30 sáng - 6.00 chiều
Thursday 8:30 sáng - 6.00 chiều
Friday 8:30 sáng - 6.00 chiều
Saturday 8:30 sáng - 12.00 sáng
Sunday Closed
Đánh giá kết quả học Online

Nhằm xác nâng cao trình độ và chất lượng chuyên viên tư vấn.
Các anh chị vui lòng làm bài test tương ứng với phần mình đã học.
Thân mến!