Chính Sách Trả Thưởng Upower – Phần 1

1
Chính Sách Trả Thưởng Upower – Phần 1
80 phút
Lưu vào mục yêu thích
Đã ghi danh: 22 Học viên
Thời lượng: 80 phút
Bài giảng: 1
Video: 80 phút
Cấp độ: Mới bắt đầu

Lưu trữ

Giờ học

Monday 8:30 sáng - 6.00 chiều
Tuesday 8:30 sáng - 6.00 chiều
Wednesday 8:30 sáng - 6.00 chiều
Thursday 8:30 sáng - 6.00 chiều
Friday 8:30 sáng - 6.00 chiều
Saturday 8:30 sáng - 12.00 sáng
Sunday Closed
Đánh giá kết quả học Online

Nhằm xác nâng cao trình độ và chất lượng chuyên viên tư vấn.
Các anh chị vui lòng làm bài test tương ứng với phần mình đã học.
Thân mến!